SWTM-2021国内参会代表注册费

项目 6月30日之前注册(人民币) 7月1日~7月15日注册(人民币)
学生(IBA会员) 800 1000
学生(非IBA会员) 800 1000
参会代表(IBA会员) 1100 1500
参会代表(非IBA会员) 1600 2000
随行人员 500 800

                                 SWTM-2021国际参会代表注册费

项目 6月30日之前注册(美元) 7月1日~7月15日注册(美元)
学生(IBA会员) 100 150
学生(非IBA会员) 125 200
参会代表(IBA会员) 150 200
参会代表(非IBA会员) 200 300
随行人员 100 150

 

 

联系我们

王权,副教授,+86-15891723940

Mukesh Kumar Awasthi,副教授,+86-18392197328 

电子邮件: swtm2021@163.com;swtm2021@nwsuaf.edu.cn

西北农林科技大学

陕西,杨凌  712100

扫码进QQ参会群

扫码进微信参会群

登录 创建账号 注册缴费 提交论文